Angstanfall

Hei.

Dersom du har opplevd angstanfall har du opplevd noe av det vondeste et menneske kan erfare. En av pasientene mine beskrev det som verre enn å føde! Noen opplever ett eller noen få anfall i livet, for andre utvikler det seg til en vond angstspiral med frykt for å bevege seg steder hvor man frykter anfall vil forekomme, og hyppige anfall.

En av de mest effektive terapeutiske intervensjonene for angstanfall er kunnskap, eller psykoedukasjon som helsepersonell kaller det. Videoen P3 forklarer: Hvorfor får vi panikkanfall?  er fantastisk god psykoedukasjon og har lindret mange av mine pasienters lidelse.

Personvernerklæring og pasientjournal

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus, privatpraktiserende psykolog eller fastlegekontor, skal opprette pasientjournal. Du har rett til innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Jeg behøver også annen informasjon som telefonnummer og adresse, som brukes til foretakets regnskap og fakturering.

For din sikkerhet finnes smarte løsninger for å informasjonoppbevaring, dette reguleres av GDPR art. 9 nr. 2 bokstav h, Pasient- og brukerrettighetsloven og Pasientjournalloven.

Pasientinformasjonen blir lagret i journalsystemet Psykjournal, kundeopplysninger i regnskapsprogrammet Fiken. Videokonsultasjoner foretas via krypterte tjenester som Psychcon.eu.no.

Dersom uhellet er ute og det forekommer sikkerhetsbrudd: Sikkerhetsbrudd defineres som brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.

Avvik skal varsles Datatilsynet innen 72 timer etter at behandlingsansvarlig  har fått kunnskap om avviket. De berørte parter skal gis varsel med følgende innhold:

  • Beskrivelse av avviket
  • Kontaktinformasjon til firmaet
  • Beskrivelse av mulige konsekvenser av avviket
  • Beskrivelse av planlagte tiltak for å lukke avviket og begrense konsekvensene

I følgende tilfeller kan firma la være å varsle de berørte:

  • Dersom det er iverksatt beskyttelsestiltak for personopplysningene som er omfattet av sikkerhetsbruddet, særlig dersom tiltakene gjør opplysningene uleselige for uvedkommende, for eksempel ved kryptering.
  • Dersom det er iverksatt etterfølgende tiltak som gjør at risikoen sannsynligvis ikke lenger er reell.

Jeg håper dette er forståelig, dersom du lurer på noe er det selvfølgelig bare å spørre!

Vennlig hilsen

Psykolog Uldahl

 

 

Gratis gruppebehandling av tilbakevendende depresjoner

Hei!

 

På Sørlandet Sykehus forsker vi på forebygging av tilbakevendende depresjoner. Jeg er med på prosjektet som gruppeterapeut. I gruppene bedriver vi blant annet aksept- og engasjementterapi (ACT) over åtte ukentlige samlinger. I ACT fokuserer vi på verdier som ledestjerner ut av lidelse og stagnasjon, via handlinger i tråd med verdiene dine og ulike øvelser for å muliggjøre handlingene.

En depressiv episode er en tilstand av trist humør og gledesløs væren, preget av manglende intresse og håp. Episode fordi depresjoner varer i minimum to uker og vanligvis går over etter fire til seks måneder, men de vender dessverre også ofte tilbake  flere ganger i løpet av livet, derfor er forebygging viktig!

Dersom du vet du har vært deprimert minst to ganger i løpet av livet og kunne tenkt deg å delta i prosjektet, ta kontakt! Dersom du er usikker på om du har opplevd depresjoner kan du ta kontakt med meg, så finner vi det ut, eventuelt kan du undersøke med legen din.

 

Neste gruppe starter i november og vi behøver deltakere. På grunn av snarlig oppstart haster påmeldingen. Det er gratis og vil foregå på Sørlandet Sykehus, Kristiansand. Det vil også bli gjennomført gruppe våren 2017.

Dersom du foretrekker å delta i Grimstad, Arendal eller Tønsberg, har vi samme opplegg der.