Psykologspesialist

Jeg ble første august 2018 godkjent spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi. Dette er resultatet av fem års videreutdanning, praksis fra ulike steder, arbeid med ulike problemstillinger og pasientgrupper, kontinuerlig veiledning fra mer erfarne psykologspesialister og et skriftlig arbeid. Sistnevnte hadde den usexy tittelen Kognitiv fusjon i aksept- og engasjementterapi. Eksemplifisert med beretning fra klinikk. Norsk psykologforening står for godkjenningen.