Om meg

Jeg er autorisert psykologspesialist, det vil si at jeg er underlagt streng lovgivning og etisk kodeks for nordiske psykologer. Det sikrer at du får god og forsvarlig hjelp basert på vitenskapelig dokumentert behandling. All informasjon om deg blir behandlet konfidensielt.

Utdanning. Jeg har studert til psykolog ved universiteter i Oslo, Tromsø, Hong Kong og Bergen. Jeg har også studert religion. Jeg gjennomførte hovedpraksis ved rusklinikk i Sør-Afrika. Jeg ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi august 2018.

Erfaring. Jeg har arbeidet ved to distriktpsykiatriske sentre (DPS), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), og nå Psykiatrisk Sykehusavdeling, alle del av Sørlandet Sykehus HF. Som nevnt over har jeg også arbeidet med rusavhengige i Sør-Afrika. Således har jeg bred erfaring i virke som psykolog og har arbeidet med en rekke ulike personer og problemstillinger.

Tilnærming. Jeg tilpasser selvfølgelig behandlingen til deg og kan spille på flere strenger, men har fordypet meg i EMDR og Aksept- og engasjementterapi (ACT), sistnevnte kalles tredje generasjons kognitiv atferdsterapi og inkluderer oppmerksomt nærvær – på engelsk mindfullness.

Internett. E-terapi/online terapi. Dersom du bor langt borte, har vanskelig for å komme til meg eller enkelt og greit foretrekker det, tilbyr jeg videosamtaler via sikker internettforbindelse på smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac.

Friluft. Jeg har for tiden ikke kontor, men benytter meg av naturen for den gode samtalen. Bevegelse gjør noe med hvordan vi tenker og føler, det kan være nyttig for deg og meg. Dersom du kan tenke deg å spasere mens jeg forsøker å hjelpe deg, kan vi møtes utendørs.

profilbilde-fra-lions-head